Är du uppdragsgivare, förmedlare, mottagare
eller bara intresserad av professionella
bild- och formkonstnärers kompetenser?
Vi skräddarsyr kurser!

Läs om projektet här Se case-film

Om Kulturlyftet

ESF Europeiska SocialfondenVilka kompetenser vill du utveckla?

Kulturlyftet är KRO/KIF:s utbildnings- verksamhet för kompetensutveckling av professionella bild- och formkonstnärer och deras uppdragsgivare.

Kulturlyftet har som ESF-projekt 2011-2013 utbildat över 300 bild och form- konstnärer, fotografer och tecknare. Läs om deras erfarenheter nedan under ”Röster från kulturlyftet”. Är du som representant för en organisation, för statlig eller kommunal verksamhet intresserad av att anordna en kurs eller föreläsningsserie kan vi skräddarsy ett utbildningsförlopp efter dina behov. Observera att du som enskild utövare i dagsläget inte kan anmäla dig direkt till en kurs.

Kulturlyftet erbjuder kurser som syftar till att utveckla kursdeltagarnas verksamhetsområden och yrkesroll för att i förlängningen stärka konstnärers och konstnärliga kompetensers position i samhället. Kurserna är framtagna efter samtida identifierade behov och genererade i dialog med professionella bild- och formkonstnärer och deras uppdragsgivare.

• UTSTÄLLNING OCH FÖRSÄLJNING

• KULTUR OCH TILLGÄNGLIGHET

• OFFENTLIG KONST OCH SAMHÄLLSPLANERING

• PROJEKT- OCH PROCESSARBETE

Är du uppdragsgivare eller beställare av konstnärliga tjänster eller verk eller intresserad av att beställa hela kurser från Kulturlyftet?

Läs mer om våra skräddarsydda kurser under ”Våra kurser” eller kontakta Eva Månsson, verksamhetschef KRO, telefon 08 – 54 54 20 80 epost eva.mansson@kro.se

Kulturlyftet är KRO (Konstnärernas Riksorganisation) och KIF (Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare) utbildningsverksamhet i samarbete med Konstnärscentrum Öst.  

 

Röster om Kulturlyftet

"Att vara öppen för det oförutsedda"

Hans Andrén ingår i den arbetsgrupp som tar fram kursplanen för Kulturlyftets kurs ”Projekt- och processarbete” som ger dig verktyg att jobba systematiskt.

close popup

"Att vara öppen för det oförutsedda"

Hans Andrén ingick i den arbetsgrupp som tagit fram kursplanen för Kulturlyftets kurs ”Projekt- och processarbete”. De som går kursen kan förvänta sig att få verktyg för att jobba mer systematiskt och genomtänkt utan att låsa in sig i krångliga mallar eller projektsystem.

- Hela mitt arbetsliv har bestått av att göra projekt och jag har ofta befunnit mig i miljöer som påminner om de som kulturarbetare rör sig i. Eftersom jag har jobbat mycket med lärande har jag också reflekterat över situationen att driva och leda projekt, säger Hans.

De som går kursen kan förvänta sig att få verktyg för att jobba mer systematiskt och genomtänkt utan att låsa in sig i krångliga mallar eller projektsystem. Deltagarna får med sig handfasta redskap och checklistor som hjälper till att driva och leda projekt och processer mer effektivt.

Projekt- och processledning är något som förändras i takt med samhället. Kompetens är inte längre bara något som den enskilda individen bär på. Kompetens handlar också om att ha rätt relationer, att ingå i rätt nätverk och befinna sig i rätt miljö. Det kommer vara något deltagarna får diskutera under kursen.

- Jag jobbar efter en metod som heter Agil projektledning. Det är en metod just för att arbeta systematiskt och samtidigt kunna vara öppen för vad som händer i omvärlden och ta till sig nya, intressanta idéer, säger Hans.

Hans Andrén har tidigare bland annat jobbat med reklam, media, på förlag och med EU-projekt för att utvidga kulturarbetarnas arbetsmarknad.

"Vi har redan en utställning bokad"

Madeleine Aleman och Karin Nordvaller bubblar av energi när de berättar om kursen ”Utställning och försäljning”. Här berättar de om sina upplevelser.

close popup

"Vi har redan en utställning bokad"

Madeleine Aleman och Karin Nordvaller bubblar av energi när de berättar om kursen ”Utställning och försäljning”. Tillsammans med några andra från kursen har de skapat gruppen artmission.se och har redan en utställning bokad inför våren 2013. Här berättar de hur det gick till.

- Den första uppgiften fick vi precis i samband med skandalen med Makode Lindes konstverk, tårtan föreställande en svart kvinna. Vi blev satta i mixade grupper och skulle hitta på en skandal, säger Madeleine.

Nästa uppgift var att ringa till en konsthall och presentera idén och nästa uppgift blev förstås att sälja in den.

- En eftermiddag ringde Karin mig; ”RING ingen konsthall, vi har redan napp!”. Sedan har allt gått väldigt snabbt, fortsätter Madeleine.

Karin hade kontaktat Väsby konsthall och presenterat utställningen ”Minerad Mark” som utgått från frågeställningar om vad som är konst och om skandal är vägen en konstkarriär.

- Efter halva presentationen avbryter han mig och skriker: ”Yes! Det är som handen i handsken. Det här är jättebra!”, berättar Karin.

Efter kursen kommer gruppen de startat förmodligen fortsätta utveckla och sälja vidare utställningen till andra konsthallar. Genom kursen har de också skapat ett brett nätverk.

- Jag hade aldrig ringt till konsthallen om jag inte hade gått den här kursen. Nu har jag skakat hand med Sveriges konstelit. Jag kände tidigare att det var en värld jag aldrig kommer kunna koderna till, men nu har vi alla blivit mer delaktiga i konstvärlden, avslutar Karin.

Madeleine Aleman har nyligen avslutat ett performanceprojekt i samband med att hon gått en forskningsförberedande utbildning på Konstfack. Vanligtvis arbetar hon i sin ateljé och är dessutom pedagog på ett estetiskt program.

Karin Nordvaller har ett långt CV som bland annat flygvärdinna, chef för kabinpersonalen på två charterbolag och en jur.kand. I dag arbetar hon som god man och förvaltare och driver ett eget företag. Karin började måla för åtta år sedan – utan utbildning. För henne är konstnärskapet en ny fas i livet.

"Vi förlorar livserfarenhet på att inte involvera alla i konst"

Vi träffade Po och Malin för ett kort samtal om kursen, vad tillgänglighet handlar om och hur tillgänglig kulturen egentligen är i dag.

close popup

"Vi förlorar livserfarenhet på att inte involvera alla i konst"

Po Hagström är verksam konstnär och ansvarig för Kulturlyftets kurs ”Kultur och tillgänglighet”. Malin Bernt jobbar på idrottsförvaltningen i Stockholm stad där hon samordnar fritidsfrågor för barn och unga med funktionsnedsättning. Vi träffade Po och Malin för ett kort samtal om kursen, vad tillgänglighet handlar om och hur tillgänglig kulturen egentligen är i dag.

Kursen är uppdelad i olika utbildningsblock som behandlar alltifrån nya tekniska lösningar i utställningsvärlden till lagstiftning och vad institutioner gör, vad de bör göra och varför de inte gör mer. Föreläsningarna under kursen äger rum i andra lokaler än typiska föreläsningssalar.

- Det är det mest intressanta. Varje block kommer vara ute på institutioner som jobbar på olika sätt med de här frågorna. Istället för att teoretisera kommer vi titta på hur man jobbar praktiskt, säger Po.

Samtidigt som man i dag ställer ökade krav på tillgänglighet så menar många att det blir sämre och sämre. Det satsas mindre pengar och lagstiftningen urholkas.

- Tillgänglighet är en demokratifråga. Det handlar om alla människors rätt att inte bara delta i utan också påverka samhället, säger Po.

Malin Bernt, som till vardags jobbar med ungdomar med funktionsnedsättning, tycker att det är vårt gemensamma ansvar att öka delaktigheten för de som av olika anledningar står utanför. Hon ser fram emot kursen.

- Jag hoppas att utbildningen kan skapa nyfikenhet och ge kunskap om att mångfald berikar konsten och kulturen. Människor med olika begränsningar har helt andra livserfarenheter. Vi förlorar väldigt mycket livserfarenhet och mänsklig rikedom genom att inte involvera alla i konsten och kulturen, säger Maria.

Po Hagström är en mångfacetterad konstnär som curerar utställningar, agerar konstkonsult, skriver och producerar konst som utmanar i det offentliga rummet och ställer frågor kring demokrati.

Malin Bernt jobbar på idrottsförvaltningen i Stockholm stad där hon samordnar fritidsfrågor för barn och unga med funktionsnedsättning. Malin kommer delta i ett av kursens utbildningsblock. 

Våra kurser

Projekt- och processarbete med konst och kultur i centrum

Förstå processen och lär dig initiera, leda och genomföra projekt!

close popup

Projekt- och processarbete med konst och kultur i centrum

För den yrkesverksamma konstnären är en förståelse för hur projekt- och processarbete fungerar en nödvändighet. Kursen ger dig användbara verktyg och kunskap för att initiera, leda och genomföra såväl dina egna som andra projekt.

Kursen ger dig redskap för att jobba systematiskt och samtidigt vara öppen för det oförutsedda. Utbildningen gör det enklare och effektivare för dig att skapa resurser för att genomföra egna idéer och projekt. Kursen utgår ifrån en agil projektmodell och lättrörlig projektledning. Projekt- och processarbete är en flexibel utbildning som behandlar optimering av små resurser, beskriver tydliga roller inom en projektgrupp och involverar medintressenter på ett konstruktivt sätt.

Under kursen får du också möta viktiga aktörer i branschen; beställare, finansiärer, representanter för institutioner, samverkanspartners. Du får chansen att få feedback på dina egna projektidéer och skapar kontakter med personer som kan hjälpa dig att realisera framtida projekt. Efter avslutad kurs har du redskapen som krävs för att kunna initiera och leda projekt samt en djupare förståelse för projekt- och processarbetets mekanismer.

Kursens upplägg

Kursinnehåll:

 • Introduktion – Projektarbete
 • Förarbete
 • Genomförande
 • Mjuka faktorer i projekt
 • Avslut och summering

Kursen vänder sig till: Yrkesverksamma bild- och formkonstnärer

Antal platser: 15-25 kursdeltagare/kurstillfälle

Kursansvariga: Kulturlyftet är ansvarig för kursens genomförande. Huvudlärare och föreläsare meddelas senare.

 

Utställning och försäljning

Kursen ger konstnärer omfattande kunskap om hur utställning och försäljning av verk verkligen går till.

close popup

Utställning och försäljning

Kursen ger en konkret och djupgående kunskap i hur utställning och försäljning av konstverk går till i praktiken, både genom traditionella och alternativa kanaler. Hela kedjan från produktion till slutkonsumtion behandlas med fokus på ekonomiska incitament och villkor.

Under kursens gång kommer olika aktörer i kulturlivet belysa hur utställning och försäljning av verk, verkligen går till. Kursen visar på bredden i kulturlivet och förmedlar både en traditionell och en mer alternativ syn. Du som deltagare får en fördjupad förståelse för de ekonomiska villkor som råder vid utställning eller försäljning av konst.

Genom handledd guidning i olika offentliga och privata utställningsalternativ får du som deltagare redskap att verka mer effektivt på en befintlig eller utvidgad marknad. Du får ett brett nätverk och insyn i hur man sköter kontakter med gallerier, agenturer, konsthallar m.m. Kurserna är uppdelade på för- och eftermiddagspass. Föreläsningar, grupparbete och gruppsamtal kommer att varieras.

De arenor/verksamheter du som deltagare kan komma att möta under kursen är: Gallerier, Museum, Agenturer/ bildbyråer, Konsthallar, Produktförsäljning, Curator, Konstföreningar, Internetförsäljning.

Kursen upplägg

Kursinnehåll:

 • Introduktion och uppstart
 • Gallerier: Privata och Konstnärsdrivna
 • Offentliga institutioner eller Konsthall
 • Alternativa former för försäljning
 • MU-avtalet
 • Social media och närvaro på internet
 • Att sälja och ställa ut

Kursen vänder sig till: Yrkesverksamma bild- och formkonstnärer

Antal studieplatser: 15-25 deltagare/kurstillfälle

Kursansvarig: Kulturlyftet är ansvarig för kursens genomförande. Huvudlärare och föreläsare meddelas senare.

 

close popup

Hela kurser och kursutveckling

Är du uppdragsgivare, förmedlare, mottagare eller bara intresserad av professionella bild- och formkonstnärers kompetenser?

Du kan redan nu göra en intresseanmälan för att delta i någon av kurserna som Kulturlyftet erbjuder genom att göra en intresseanmälan på någon av de andra kurserna.

Kulturlyftet kommer att erbjuda hela kurser, dvs kurser med innehåll och kursledning för dina deltagare inom följande områden:

 • UTSTÄLLNING OCH FÖRSÄLJNING
 • KULTUR OCH TILLGÄNGLIGHET
 • OFFENTLIG KONST OCH SAMHÄLLSPLANERING
 • PROJEKT- OCH PROCESSARBETE

För att göra en förfrågan om en hel kurs så gör en intresseanmälan här eller kontakta oss direkt.

Kulturlyftet kommer att utveckla kurser speciellt riktade till dig som redan arbetar med eller vill utveckla din verksamhet med konstnärlig kompetens. Kurserna kommer att utvecklas efter era behov och i dialog med professionella bild- och formkonstnärer.

Om du har ideer eller frågor, gör en intresseanmälan här eller kontakta oss direkt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig och veta mer om vilken kompetensutveckling du är intresserad av.

Kultur och tillgänglighet

Hur kopplas kultur till olika tillgänglighetsfrågor och hur kan hindren överbryggas?

close popup

Kultur och tillgänglighet

Tillgänglighet är ett otympligt ord för demokratin. Vilka kan ta del av samhällets olika delar, vilka kan det inte? Vilka kan påverka samhället, vilka kan det inte? Varför, och hur överbryggar vi hindren? Och vilken roll har konsten i sammanhanget?

Kursen är skräddarsydd för Kulturlyftet och är uppdelad i seminarier. Under kursen tar vi tematiskt tar upp frågor som på olika sätt kopplar kultur till tillgänglighetsfrågor.

Kursen kombineras med studiebesök, guidningar, tekniktester, utfrågningar och möjligheten till en ”case study”, där du som deltagare kan ta med egna projekt(idéer) och diskutera dessa i grupp med handledning. Föreläsare, guider, samtalspartners och värdar kommer från olika organisationer och förvaltningar, och blocken är arrangerade så att de ska kunna svara på både dina och varandras frågor. Upplägget kan anpassas så att den som inte har möjlighet att delta i alla kurstillfällen kan kombinera olika moment för att skräddarsy utbildningen utifrån individuella behov. Kursen har en omfattning på ca 30 timmar, fördelat på 5-6 tillfällen under 6 veckor.

Kursens upplägg

Under kurstillfällena angrips frågor om tillgänglighet från flera olika håll. Sju olika teman på tillgänglighet behandlas under kursperioden:

 • Hur når man alla?
 • Att arbeta med funktionsnedsatta, inte för!
 • Informationshantering
 • Ideologi – hur kan vi tänka kring tillgänglighet, varför är det angeläget och vilka tjänar på det?
 • Teknik och utställningsmediet
 • Metod och praktik
 • Lagar och institutioner

Kursen vänder sig till: Yrkesverksamma bild- och formkonstnärer

Antal studieplatser: 15-25 deltagare /kurstillfälle

Kursansvarig: Kulturlyftet är ansvarig för kursens genomförande. Huvudlärare och föreläsare meddelas senare.

Offentlig konst och samhällsplanering

Vilka kunskaper krävs för att kunna genomföra offentliga konstverk?

close popup

Offentlig konst och samhällsplanering

Hur fungerar processen runt uppförandet av ett offentligt verk? Hur fungerar plan och byggprocessen, och vilka lagar styr? Hur fungerar konstnärens egen upphandling och produktionsbudget? Detta, och mycket annat, bör en konstnär som ägnar sig åt konst offentlig konst känna till.

Offentlig konst förändrar och utmanar den offentliga miljön! I sådana konstprojekt krävs kunskaper om plan- och byggprocesser och en förståelse hur konsten där tar sin roll. Kursen ger dig som konstnär redskap till att påverka kontexten som omger konstverket och presenterar de viktigaste aktörerna inom fältet. Med ett antal inbjudna experter kommer kursen att belysa viktiga aspekter på hur konstnären agerar i denna process.

Kursen består av workshops, föreläsningar och besök av viktiga institutioner som Liljevalchs, Tekniska nämndhuset och Statens konstråd ingår. Under kursens gång studeras också referenser och pågående projekt. Under kursen får du även tillgång till individuell handledning och får träffa viktiga aktörer som ger sina ingångar och perspektiv på ämnet Offentlig konst. Under ett slutseminarie sker återkoppling och syntetisering av kursens olika moment för att utveckla nya sätt att formulera den offentliga konstens roll i samhällsutvecklingen. Kursen har en omfattning på ca 30 timmar, fördelat på 5-6 tillfällen under 6 veckor.

Kursens upplägg

Kursinnehåll:

 • Processer, politik och produktion
 • Så fungerar en kommun
 • Gestaltning av gemensamma miljöer
 • Research, presentation och mediahantering
 • Teknik, säkerhet och tillgänglighet

Kursen vänder sig till: Yrkesverksamma bild- och formkonstnärer

Antal platser: Totalt 15-25 deltagare/kurstillfälle

Kursansvarig: Kulturlyftet är ansvarig för kursens genomförande. Huvudlärare och föreläsare meddelas senare.

Skräddarsydda kurser

Är du uppdragsgivare, förmedlare eller bara intresserad av professionella bild- och formkonstnärers kompetenser?

close popup

Skräddarsydda kurser

Är du uppdragsgivare, förmedlare, mottagare eller bara intresserad av professionella bild- och formkonstnärers kompetenser? Är du intresserad av att beställa en föreläsningsserie eller hela kurser från Kulturlyftet?

Kulturlyftet kan erbjuda hela kurser, dvs kurser med innehåll och kursledning för dina deltagare inom följande områden:

 • UTSTÄLLNING OCH FÖRSÄLJNING
 • KULTUR OCH TILLGÄNGLIGHET
 • OFFENTLIG KONST OCH SAMHÄLLSPLANERING
 • PROJEKT- OCH PROCESSARBETE

Vi har också möjlighet att skräddarsy kurser som utvecklas efter era behov, och i dialog med professionella bild- och formkonstnärer.

Om du har idéer eller frågor, kontakta Eva Månsson, verksamhetschef KRO på telefon 08 – 54 54 20 80 eller epost eva.mansson@kro.se

Kommunikation

Kulturlyftet är inne på andra året!

Aktuellt, 13 februari 2013

Är du intresserad av våra kurser? Kolla in oss på www.kulturlyftet.se eller Kulturlyftet på facebook.


Kulturlyftet på Supermarket

Aktuellt, 13 februari 2013

Kulturlyftet kommer att finnas på plats under Supermarket 2013. Besök oss gärna för att få veta mer om kurserna, uppläggen och bakgrunden till Kulturlyftet. I montern står tidigare deltagare tillsammans med KRO/KIF.